Peugeot 207, P0011 Storing samenhang inlaatnokkenas.

Voertuiggegevens:

ChassisnummerVF3WC8FSC
Model207
Fabriekscode76
PRODUCTGROEPPERSONENAUTO
COMMERCIEEL MERK/TYPE COMPONENTPEUGEOT
CARROSSERIEVARIANT5-DEURS SEDAN
MOTORINJECTIE EP3
AANDRIJVINGVERSN.B5
MODELJAARHOOFDINDEX “”06″”

Klachtomschrijving:

Auto blijft een foutcode met betrekking tot afwijkende timing genereren.  Timing gecontroleerd, nokkenassensor inlaat, magneetventiel nokkenassensor inlaat en nokkenasversteller vervangen.

Voertuigscan:

Foutcode in motorregeling bij aanvang: P0011 storing samenhang inlaatnokkenas.

Diagnose:

Foutcode gewist, resetprocedure uitgevoerd (reset adapties na vervangen distributie).  Hierna de motor stationair laten lopen.  De foutcode blijft weg, maar in live data is duidelijk te zien dat de inlaatnokkenasverstelling niet stabiel is:

In onze informatie bronnen vinden we verschillende bulletins met betrekking tot deze foutcode. Uiteraard kan dit aan de ketting liggen en eventueel een defect magneetventiel, maar dit is in principe al gecontroleerd.

We doen in ieder geval een meting van het krukas signaal en beide nokkenas signalen, hierbij halen we de magneetventielen van de nokkenasverstelling los. We kunnen dan de afwijking zien t.o.v. een goede auto.

B224: Uitlaatnokkenassensor B223: Inlaatnokkenassensor B04: Krukassensor

Onze meting, rood is het inlaatnokkenas signaal, blauw het krukas signaal en groen het uitlaatnokkenas signaal:

We vergelijken deze meting met 2 database metingen en zien dat de inlaat op 1 punt afwijkt, maar op een ander punt wel goed staat. 

Referentiemeting:

Verschil tussen beide signalen:

Rood omcirkeld, de afwijking:

Aan het begin van puls 1 zien we dat het nokkenas signaal naar hoog t.h.v. het markeerpunt in het krukas signaal, dit punt valt samen met de opgaande flank in het krukas signaal. 

In de meting uit de database zien we dat dit punt iets verder naar links ligt, namelijk bij de laatste puls in het krukas signaal voor het markeringspunt. 

Groen omcirkeld: 

De neergaande flank van het nokkenas signaal valt samen met de neergaande flank van de laatste puls in het krukas signaal. Dit komt overeen met de meting uit de database en op dit punt is het signaal dus in orde.

We hebben het signaal ook vergeleken t.o.v. een 2e database signaal. De database signalen komen nagenoeg met elkaar overeen, het door ons gemeten signaal vertoont een afwijking.

Het uitlaatnokkenassignaal hebben we ook op 2 punten vergeleken, deze komt wel overeen, zoals verwacht.

We wisselen de nokkenas sensoren om en herhalen de meting. 

Hierbij constateren we dat de afwijking zich verplaatst heeft naar het uitlaat nokkenassignaal.

Meting met omgewisselde nokkenas sensoren:

We zien dat de inlaat nu overeenkomt met de referentie meting.

Eerder controleerden we ook al het uitlaatnokkenas signaal. Vanaf de markering in de krukas was het op beide controlepunten 11 pulsen voordat het nokkenas signaal schakelt. Nu is dit bij 1 van deze 2 punten 12 pulsen.

De merken van de nokkenassensoren gaan we hier niet noemen, maar beide nokkenassensoren zijn van een gerenomeerd merk en de betreffende onderdeelnummers zijn geschikt voor dit voertuig. We bestellen een nieuwe sensor van het merk wat bij deze auto het juiste signaal geeft. Na het monteren van deze sensor herhalen we de meting:

Nu komen alle punten overeen met het referentie signaal. 

We sluiten de verstellers weer aan en resetten opnieuw de leerwaarden, waarna we controleren of de nokkenastiming nu wel constant is in live data.

Timing inlaatnokkenas:

Timing uitlaatnokkenas:

Beide nokkenas signalen volgen nu strak de ingestelde positie.

In de eerste meting die we deden, bovenaan dit rapport zien we dat de inlaatnokkenas zeker 10 a 15 graden boven en onder de gewenste positie zit, nu is de afwijking nergens groter dan 1 graad.

Proefrit gemaakt, auto rijdt goed en is foutcode vrij bij terugkomst.