Disclaimer

Op alle leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing,
Deze kunt u op deze website raadplegen, of wordt op aanvraag naar u toegezonden.
Tevens ligt er een exemplaar bij ons bedrijf ter inzage.

Disclaimer
De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld, Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Diagnose Service Noord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) van de informatie op deze site. Noch Diagnose Service Noord, noch de directie, noch de  medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang en tot het gebruik van, of het vertrouwen op informatie opgenomen in de website of enige site die daaraan gekoppeld is.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Diagnose Service Noord niet garanderen dat de informatie (ook die door derden vertrekt is) te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Ook de bouwers en houders van deze website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en Handelsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto’s en software) zijn eigendom van Diagnose Service Noord of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar of leverancier.

Diagnose Service Noord kan te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen en correcties aanbrengen in de gehele website alsmede in de algemene bepalingen en voorwaarden.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.